Využití betonářské oceli spočívá především ve výrobě železobetonu. Nalezne uplatnění železobetonových skeletech, pozemních stavbách a mostních konstrukcích jako betonářská výztuž, kde je požadována nejen pevnost, ale i pružnost materiálu na dynamické zatížení. Betonářská ocel je kruhového průřezu a má tvarované výstupky, které zajišťují lepší soudržnost oceli s betonem. Materiál odpovídá normě DIN 488. Uvedená norma oceli zajišťuje nejen dobrou tvarovatelnost při výrobě, ale i dostatečnou pevnost potřebnou ve stavebnictví.

Výrobní délka betonářské oceli je 6m, 12m a 14m a nebo je vyráběna ve svitcích od průměru 6mm až do průměru 16mm. Prostřednictvím armovny Vám tuto výztuž upravíme na požadované délky nebo naohýbáme do potřebných tvarů..