• Betonářská ocel
    Betonářská žebírková ocel

  • O průměrech od 8-32 mm
    Norma DIN 488

  • Betonářská žebírková ocel
    jakost B500b (Bst500s) a B500sp

Skupina se zabývá prodejem a distribucí hutního materiálu, především v betonářské sbírkové oceli, kterou momentálně distribuje do 4 států Evropské unie. Dalšími produkty, kterými skupina disponuje jsou barevné kovy.Bizokam Servis, s.r.o.